Marrdhënia – Partner në rritje

marselBlog

Von Golder partner ne rritje diti gjiini

Broshura_partner_ne_rritje Si të ndërtojmë miqësi të ngushta dhe ndërtuese Mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me bindjen ndaj së vërtetës me anë të Frymës, për të pasur një dashuri vëllazërore pa hipokrizi, të doni fort njeri … Read More

Zemra krenare dhe zemra e përulur

marselBlog

Zemra krenare Zemra e përulur Vazhdimisht tregon se sa aftësi & vlerë ka Është e sigurte se sa vlerë ka nga Krishti, nuk ka nevojë ta provoj Fokusohet tek dështimi i te tjerëve Është e … Read More

Hapat e Shëndosha për Zgjidhjen e Konflikteve

marselBlog

Zakonisht, dikur gjatë jetës dhe shërbesës, dalin keqkuptime, konflikte e fërkime dhe, si mëkatarë që jemi, ne e lëndojmë njeri‐tjetrin. Këtu po prezantojmë një udhëzues të veçantë për këtë fushë për shkak se mospërballimi i … Read More