Cili thoni ju se është Jezusi?

blediPodcast

N.q.s. e mbani mend Afrimin kur nisi serinë, ai tha se Luka ndahet në dy pjesë të mëdha. Në pjesën e parë Jezusi vepron pothuajse gjithë kohën në Galile. Kurse në pjesën e dytë nga … Read More

Afrim Karoshi-Përmbysja e të menduarit njerëzor!

albanoPodcast

Përmbysja e të menduarit njerëzor! Krishtlindja ka përmbysur "rendin e të menduarit njerëzor". Perëndia ofron një rrugë tjetër, ndryshe nga rruga jonë, një rrugë dhuratë për këdo që do ta njohë Perëndinë ashtu siç është … Read More

Afrim Karoshi- Zoti i mban premtimet!

albanoPodcast

Zoti i mban premtimet Kur Izraeli i besimit po priste Mesian, disa thoshin që Zoti ju ka harruar. Njësoj si sot, kur themi që Jezusi do të kthehet përsëri, disa thonë "ku e keni Zotin … Read More

Dan Elliot- Vizitorët e Parë të Jezusit- Dijetarët

albanoPodcast

https://web.facebook.com/nxenesitejezusit/videos/10159707419180174/ “Vizitorët e Parë të Jezusit” – Dijetarët Pasi Jezusi lindi në Bethlehem të Judesë në kohën e mbretit Herod, ja që disa dijetarë nga lindja arritën në Jeruzalem,2 duke thënë: “Ku është mbreti i Judenjve, … Read More