Cili thoni ju se është Jezusi?

blediPodcast

N.q.s. e mbani mend Afrimin kur nisi serinë, ai tha se Luka ndahet në dy pjesë të mëdha. Në pjesën e parë Jezusi vepron pothuajse gjithë kohën në Galile. Kurse në pjesën e dytë nga … Read More