Cili thoni ju se është Jezusi?

blediPodcast

N.q.s. e mbani mend Afrimin kur nisi serinë, ai tha se Luka ndahet në dy pjesë të mëdha. Në pjesën e parë Jezusi vepron pothuajse gjithë kohën në Galile.
Kurse në pjesën e dytë nga 9:38 e prapa ngjarjet ndodhin në rrugën e Jezusit drejt Jeruzalemit ku dhe arrestohet, gjykohet, dënohet, kryqëzohet e pastaj ringjallet.