Kisha nej

Ne jemi një grup njerëzish që vijmë nga sfera dhe përvoja të ndryshme të jetës dhe të cilët kemi mësuar ti besojmë Jezusit dhe ta ndjekim Atë. Ne mblidhemi çdo javë për të adhuruar Zotin dhe për të përjetuar mesazhe të fuqishme Biblike që lidhen ngushtë me secilin prej nesh. Por ne gjithashtu takohemi së bashku edhe gjatë javës në takimet e Grupeve të Vogla ku edhe ndajmë eksperiencat tona dhe rritemi dhe i shërbejmë Zotit së bashku. Shikoni e lexoni keto faqjet e website-it që mund të zbuloni më shumë rreth nesh. Do të kishim shumë dëshirë të të njihnim ty më mirë!

VIZIONI YNË

Që çdo Shqiptar të Jetojë në Dashurinë e Krishtit!

Qëllimi

Qëllimi është që, së bashku me gjithë popullin e Krishtit, të arrijmë një levizje kombëtare drejt Mbretërisë së Perëndisë në të gjitha sferat e shoqërisë shqiptare. Në besojmë se fryti i kësaj lëvizjeje do të jetë që Shqipëria të bëhet një bekim për shumë kombe të tjera për lavdi të Perëndisë.

MOTOJA

“Shpresë për Jetën, Bekim për Botën”

Çfare besojmë

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.

Duam Zotin. Duam Njerezit.

Pleqesia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.

Matt

Matt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis.


Mark

Mark

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis.


Luke

Luke

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis.

John

John

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis.


Ruth

Ruth

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis.


Seth

Seth

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis.

A doni te adhuroni me ne?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.