Kopshti i Gjetsemanise!

anselPredikime

Kopshti i Gjetsemanise!

Publié par Kisha Nxënësit e Jezusit – Tiranë sur samedi 8 avril 2017