Vizioni: Që çdo Shqiptar të Jetojë në Dashurinë e Krishtit!

Misioni: T’u shfaqim Dashurinë e Krishtit atyre që kemi përreth.

Vlerat:

  1. Krishti, udhërrëfyesi ynë.
  2. Çdo njeri është i çmuar.
  3. Një Jetë në Mision.
  4. Ecim në Komunitet.
  5. Secili ka një rol
  6. Përherë Nxënës

Ndaj me miqte