Tel: +355 69 20 91 484 | mail: info(a)nej.al | bibla.al | vush.al

Afrim Karoshi – Seria Seria 500/125, 500 vjetori i Reformacionit

Afrim Karoshi – Seria Seria 500/125, 500 vjetori i Reformacionit

(500 vjetori i Reformacionit, 125 vjetori i VUSH-it)

Një takim me qytetin e Martin Luterit

Mësime nga Historia e Martin Luterit

* Këmbëngulja për të gjetur përgjigje

“Megjithëse jetoja si murg i paqortueshëm, ndjehesha një mëkatar përpara Perëndisë me një ndërgjegje tejet të shqetësuar… Nuk kisha dashuri… po, e urreja Zotin e drejtë që ndëshkon mëkatarët, edhe në fshehtësi, në mos duke blasfemuar, duke pëshpëritur, isha i inatosur me Zotin… Kështu arrita pa vënë re te Shën Pali, tek ai vendi (Rom 1:17) duke dashur me shumë zjarr të di se çfarë thoshte Pali”.
Parathënia e Luterit, botimet e tij në latinisht (cituar nga Metaxas)

“Në fakt unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilitdo që beson, më parë Judeun e pastaj Grekun. Sepse drejtësia e Perëndisë është zbuluar në të nga besimi në besim siç është shkruar: “I drejti do të jetojë me anë të besimit.” Romakëve 1:16-17

* Guximi për të ndjekur rrugën llogjike të përfundimeve personale

Përballja me realitetin e korruptuar fetar të kohës – Indulgjencat

“Nuk kam frikë nga asgjë, siç e di, miku im Spalatin. Edhe nëse lajkat dhe fuqia e tyre do t’ia arrijnë të më bëjnë të urryer përpara të gjithëve, më ngel mjaftueshëm në zemrën dhe ndërgjegjen time, të di edhe të rrëfej se gjithçka për të cilën qëndroj e për të cilën më sumojnë, e kam nga Zoti, të cilit me gëzim e me gjithë vullnetin tim, ia besoj edhe ia ofroj të gjithën. Nëse ai e merr, le ta marrë; nëse e ruan, le ta ruajë. I lartësuar edhe i bekuar emri i tij përjetë! Amen!” Luteri në letrën drejtuar Spalatinit, 28 Gusht.

* Guximi për të përdorur për Lavdinë e Perëndisë progresin teknologjik & ndikimin në kulturën e kohës

Roli i teknologjisë së shtypit të shkruar në përhapjen e ideve të Lutherit

Facebook-u i kohës ishte shtypi i shkruar.
Të përdorim teknologjinë për të informuar të gjithë – liria personale; përkthimi i Biblës në Gjermanisht; librat në shqip (Meshari i Gjon Buzukut); Gjerasim Qiriazi me librat dhe shkollë shqipe.

Po ne, çfarë do të bëjmë me Facebook-un? Instagramin?

* Vendimet e vogla të rrezikshme

Heronjtë dhe historia e tyre e thjeshtë… e ngjashme me tonën!

Çfarë ke bërë sot që do të sjellë pasoja të përjetshme?

Afrim Karoshi – Seria Seria 500/125(500 vjetori i Reformacionit, 125 vjetori i VUSH-it)Një takim me qytetin e Martin LuteritMësime nga Historia e Martin Luterit* Këmbëngulja për të gjetur përgjigje"Megjithëse jetoja si murg i paqortueshëm, ndjehesha një mëkatar përpara Perëndisë me një ndërgjegje tejet të shqetësuar… Nuk kisha dashuri… po, e urreja Zotin e drejtë që ndëshkon mëkatarët, edhe në fshehtësi, në mos duke blasfemuar, duke pëshpëritur, isha i inatosur me Zotin… Kështu arrita pa vënë re te Shën Pali, tek ai vendi (Rom 1:17) duke dashur me shumë zjarr të di se çfarë thoshte Pali". Parathënia e Luterit, botimet e tij në latinisht (cituar nga Metaxas)"Në fakt unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilitdo që beson, më parë Judeun e pastaj Grekun. Sepse drejtësia e Perëndisë është zbuluar në të nga besimi në besim siç është shkruar: “I drejti do të jetojë me anë të besimit.” Romakëve 1:16-17* Guximi për të ndjekur rrugën llogjike të përfundimeve personalePërballja me realitetin e korruptuar fetar të kohës – Indulgjencat"Nuk kam frikë nga asgjë, siç e di, miku im Spalatin. Edhe nëse lajkat dhe fuqia e tyre do t'ia arrijnë të më bëjnë të urryer përpara të gjithëve, më ngel mjaftueshëm në zemrën dhe ndërgjegjen time, të di edhe të rrëfej se gjithçka për të cilën qëndroj e për të cilën më sumojnë, e kam nga Zoti, të cilit me gëzim e me gjithë vullnetin tim, ia besoj edhe ia ofroj të gjithën. Nëse ai e merr, le ta marrë; nëse e ruan, le ta ruajë. I lartësuar edhe i bekuar emri i tij përjetë! Amen!" Luteri në letrën drejtuar Spalatinit, 28 Gusht.* Guximi për të përdorur për Lavdinë e Perëndisë progresin teknologjik & ndikimin në kulturën e kohësRoli i teknologjisë së shtypit të shkruar në përhapjen e ideve të LutheritFacebook-u i kohës ishte shtypi i shkruar.Të përdorim teknologjinë për të informuar të gjithë – liria personale; përkthimi i Biblës në Gjermanisht; librat në shqip (Meshari i Gjon Buzukut); Gjerasim Qiriazi me librat dhe shkollë shqipe.Po ne, çfarë do të bëjmë me Facebook-un? Instagramin?* Vendimet e vogla të rrezikshmeHeronjtë dhe historia e tyre e thjeshtë… e ngjashme me tonën!Çfarë ke bërë sot që do të sjellë pasoja të përjetshme?

Posted by Kisha Nxënësit e Jezusit – Tiranë on Saturday, October 28, 2017

 

Verioni audio