Ai eshte ringjallur ( Pashka )

Ai eshte ringjallur!!!

Posted by Kisha Nxënësit e Jezusit – Tiranë on Saturday, 15 April 2017

Te tjera