Tel: +355 69 20 91 484 | mail: info(a)nej.al | bibla.al | vush.al

Bekuar

Bekuar

G                     D/C               C

Lum ata që banojnë me Ty

G

Dhe të lavdrojnë vazhdimisht

D/C                     C       Am

Lum ata që gjejnë forcë në Ty

D              G     (D///) (A///) (B-7///) (G///) (D/F#///) (A///) (B-7///) (G/)

Dhe zemrën kanë në Zotin

 

D                       A/G               G

Lum ata që banojnë me Ty

D

Dhe të lavd’rojnë vazhdimisht

A/G                     G      Em

Lum ata që gjejnë forcë në Ty

A                   D

Dhe zemrën kanë në Zotin  (2X)

G              A

Ne do të shkojmë nga forca në forcë

G/B              A

Ndërsa të shikojmë për ballë

D         A          Bm7                G                 D/F#

Lutjen tonë dëgjo Zot i fuqishëm

A                      Bm7             G                    D/G

Beko tokën tonë, kur t’kërkojmë Ty, adhurojmë

D                             D/F#

Ti je i Shenjtë,    Ti je i Shenjtë

Bm7                           G

Ti je i Shenjtë Zot

Bekuar

– Darlene Zschech & Reuben Morgan 2002 Hillsong Publishing/ASCAP Perdorur me leje