Tel: +355 69 20 91 484 | mail: info(a)nej.al | bibla.al | vush.al
Marrdhënia – Partner në rritje

Marrdhënia – Partner në rritje

Broshura_partner_ne_rritje Si të ndërtojmë miqësi të ngushta dhe ndërtuese Mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me bindjen ndaj së vërtetës me anë të Frymës, për të pasur një dashuri vëllazërore pa hipokrizi, të doni fort njeri tjetrin me zemër të pastër.(1Ptr.1:2) Zhvillimi i Marrëdhënies Partner në Rritje  Në Kishën Nxënësit e Jezusit kemi bindjen që për […]
Read More
 
Zemra krenare dhe zemra e përulur

Zemra krenare dhe zemra e përulur

Zemra krenare Zemra e përulur Vazhdimisht tregon se sa aftësi & vlerë ka Është e sigurte se sa vlerë ka nga Krishti, nuk ka nevojë ta provoj Fokusohet tek dështimi i te tjerëve Është e vetëdijshme se sa nevojtare është vetë I jep vetes të drejtë; ka një frymë gjykuese, pra gjen kollaj gabimet e […]
Read More
 
Hapat e Shëndosha për Zgjidhjen e Konflikteve

Hapat e Shëndosha për Zgjidhjen e Konflikteve

Zakonisht, dikur gjatë jetës dhe shërbesës, dalin keqkuptime, konflikte e fërkime dhe, si mëkatarë që jemi, ne e lëndojmë njeri‐tjetrin. Këtu po prezantojmë një udhëzues të veçantë për këtë fushë për shkak se mospërballimi i shëndoshë i këtyre konflikteve del si arsyeja kryesore që drejtues të krishterë pengohen në thirrjen e tyre. E para e […]
Read More
 1