Ta pranojme shenjterimin e Krishtit!

Ta pranojme shenjterimin e Krishtit!

Posted by Kisha Nxënësit e Jezusit – Tiranë on Saturday, 22 April 2017

Te tjera